Seka Global Yeni Nesil Hammadecilik
sekaglobal@sekaglobal.com.tr

AYÇİÇEK TOHUMU

Ayçiçeği küspesi hoş tadı ve kokusuyla tüm hayvanların severek tükettikleri bir yemdir. Günümüze kadar büyümeyi engelleyici herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Ülkemizde en fazla üretimi olan küspelerden birisi de ayçiçeği küspesidir. Ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağlı tohumlarından yağın alınmasından sonra geriye kalan kısımlarıdır. Piyasada iki tip ayçiçeği küspesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi, % 2-3 yağ içeren düşük ham proteinli buna karşılık fazla kabuklu olmaları sebebiyle ham selüloz içeriği yüksek olan kabuk karıştırılmış küspelerdir, bu küspeler gerçek ekstraksiyon küspelerinden pek ayırt edilememektedir. Dikkatli bakıldığında küçük topaklar oluşturmaları ve yapılarının bozulmamış kabuk içermeleri ile kolayca tanınabilmektedir (Ergül, 1994). Diğer küspe türü ise, kabuk oranı düşük olan küspelerdir. Bu tip küspelerde yağ oranı %1.5’ i geçmemektedir ayrıca protein oranı da kabuk içerene göre daha fazladır. Bu tip küspelerde en önemli özellik, besleyici değerinin yüksek olmasıdır.

KÜSPELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

Ayçiçeği küspesinin üretim yöntemleri küspedeki besin maddelerinin miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiler yapmaktadır.

Ayçiçek küspesinin yem değerini etkileyen en büyük faktör içerdiği kabuklardır. Bilindiği gibi tohumda kabuk oranı önemli yer tutmaktadır. Tohumdan yağ çıkarılırken kabuk ya tamamen soyulmakta ve ayrılmakta, ya kısmen ayrılmakta veya tamamen kabuklu işlenmektedir.

Kabuğun sindirilme derecesi ve yem değeri çok düşük olduğundan, elde edilen küspelerin değeri de içerdiği kabuk oranı ile orantılı olarak değişiklik göstermektedir

Bizi Arayın
WhatsApp chat